Aktualności

Aktualności

Informacja RCKiK nt. zbiórki krwi w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Tabela zgłoszenia...

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANIN     Działając na podstawie art. 35 ust....

LIR-zatrudnianie-ulotka...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno – Usługowych...

Decyzja zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2018r....

Gmina Stanin przeciw ASF

29 czerwca 2018

Rada Gminy Stanin w dniu 25 maja 2018r. podjęła stanowisko w sprawie...

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
E-mail
Sekretariat:
stanin@stanin.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
Wpłaty
Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040