Oświata

7 grudnia 2017

Na terenie gminy Stanin funkcjonują następujące placówki oświatowe:

Zespół Szkół w Staninie w skład którego wchodzi:
Szkoła podstawowa
Przedszkole

Zespół  Szkół w Tuchowiczu w skład którego wchodzi:

Szkoła podstawowa
Przedszkole

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu

Żłobek Gminny „Maluszek” w Wesołówce

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Zespół Szkół w Tuchowiczu – 271 uczniów
Zespół Szkół w Staninie – 436 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku – 51 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie – 206 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu – 102 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu – 107 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu – 187 uczniów