25-lecie Koła Emerytów i Rencistów ZNP

25-lecie Koła Emerytów i Rencistów ZNP

7 grudnia 2017

24 października Koło Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie obchodziło 25-lecie swojego istnienia. Sekcja E i R ZNP w Gminie Stanin powstała w październiku z inicjatywy koleżanki Zofii Głos – nauczycielki SP w Kujawach. Na tę okoliczność opracowane zostało Kalendarium. Kalendarium to mała książeczka, którą można porównać do ściągawki uczniowskiej. Ukazany został w nim obraz pracy Koła E i R ZNP Gminy Stanin w okresie 25 lat. Przewodnicząca Koła Zofia Mateńko przywitała przybyłych gości. Na uroczystość przybyli: Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Adam Sosnowski, Przewodnicząca Okręgowej Sekcji E i R ZNP w Lublinie kol. Maria Jędryczkowska, z-ca przewodniczącej kol. Krystyna Kot, Wójt Gminy Krzysztof Kazana, przewodn. Rady Gminy Zofia Czubek, dyrektor ZEAS – Piotr Michalak, dyrektorzy placówek oświatowych, lekarz rodzinny p. Elżbieta Konopka Mularzuk, przewodnicząca KGER i I w Staninie p. Honorata Gajowa, uczniowie i nauczyciele ZS w Staninie. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed tablicą upamiętniającą nauczycieli TON z czasów II wojny światowej. Następnie prezes Okręgu ZNP oraz przewodnicząca SE i R ZNP wręczyli odznaczenia za 50 lat przynależności do ZNP oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej dla kol. Krystyny Lendzion. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności. Obejmuje ono różne formy pracy są to:

1. Obchody rocznicowe i jubileuszowe.
2. Imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne.
3. Wyjazdy do teatru.
4. Wycieczki krajoznawczo turystyczne.
5. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
6. Współpraca ze środowiskiem.
7. Integracja z osobami chorymi.
8. Przegląd sytuacji losowej członków koła.
9. Analiza i podział funduszu socjalnego.

Przewodnicząca podkreśliła, że działalność koła nie byłaby możliwa gdyby nie życzliwość instytucji i wielu osób na czele z p. Wójtem Krzysztofem Kazana. Podziękowała władzom Gminy Stanin za pomoc w organizowaniu wielu przedsięwzięć, za udział w spotkaniach, nieodpłatne udostępnianie autobusu na wycieczki i spotkania integracyjne, pracownikom ZEAS za pomoc w naliczaniu i realizacji funduszu socjalnego,
– władzom ZNP za wielki wkład pracy na rzecz emerytów, za wspieranie działalności koła,
– dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, obsłudze za pomoc w organizowaniu spotkań, przygotowywaniu części artystycznej.
– szczególne podziękowania przewodnicząca Zofia Mateńko przekazała zarządowi Koła: Cecylii Goławskiej, Sabinie Dźwigała, Jadwidze Tomaszewskiej, Krystynie Lendzion, Genowefie Skwarek, Alinie Walo, Zofii Głos, Bożenie Kopeć i Urszuli Brauła za zaangażowanie w pracę koła, za wzorowe wypełnianie powierzonych im zadań, dzięki którym praca jest dobrze zorganizowana.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30