Rada Gminy

29 listopada 2018

Wykaz radnych Rady Gminy Stanin VIII
kadencja 2018–2023

 

Przewodniczący Rady:

Zofia Czubek

Wiceprzewodniczący Rady:

Waldemar Walo

Witold Wardak

Członkowie Rady:

Katarzyna Gryczka

Paweł Komorek

Arkadiusz Michalak

Krystyna Redzik

Sabina Rosińska

Marcin Siemionek

Piotr Skwarek

Łukasz Stępniewski

Mariusz Stępniewski

Jadwiga Wardak

Aneta Witkowska

Stanisław Wiąckiewicz

___________________________________________________________________________________________________________

Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy

Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy dostępna jest pod adresem poniżej w momencie trwania obrad:

Transmisje online

___________________________________________________________________________________________________________

Obrady z  Sesji Rady Gminy VIII kadencji

Obrady z  Sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem poniżej:

Sesje Rady Gminy

___________________________________________________________________________________________________________

Sesje Rady Gminy VIII kadencji 

Terminy i porządek obrad, materiały sesyjne, wyniki głosowań dostępne są pod adresem poniżej:

Posiedzenia Rady Gminy Stanin

___________________________________________________________________________________________________________

Link do XXVII sesji