Rada Gminy

29 listopada 2018

Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy

Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy dostępna jest pod adresem poniżej w momencie trwania obrad:

Transmisje online

 

Obrady z  Sesji Rady Gminy VIII kadencji

Obrady z  Sesji Rady Gminy dostępne są pod adresem poniżej:

Sesje Rady Gminy

 

Sesje Rady Gminy VIII kadencji 

Terminy i porządek obrad, materiały sesyjne, wyniki głosowań dostępne są pod adresem poniżej:

Posiedzenia Rady Gminy Stanin