Czyste powietrze

11 października 2022

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy w Staninie, parter – pokój nr 5

Godziny urzędowania: wtorek, środa 7.30 – 15.30

Telefon: 605 722 780

http://www.stanin.pl

 

Korzyści z udziału w programie…

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie może być przyznane na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania. Więcej informacji można uzuskać w bezpośrednim oficjalnym linku http://www.czystepowietrze.gov.pl

Dane dotyczące Gminy Stanin:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 188

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 101

Kwota wypłaconych dotacji – 2 363 533, 19 pln