Jednostki podległe

12 grudnia 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie
Kosuty 4A
kod pocztowy: 21-421 Tuchowicz
tel.: (25) 798 11 03
e-mail: [email protected]
strona: www.bpstanin.pl

*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie
Stanin 62
kod pocztowy: 21-422 Stanin
tel.: (025) 798 11 02
e-mail: [email protected]
strona: www.gops-stanin.pl

*

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Staninie
Stanin 62
kod pocztowy: 21-422 Stanin
tel.: (25) 798 11 95
https://zeas.e-biuletyn.pl/index.php?id=6
e-mail: [email protected]

*

Żłobek Gminny „Maluszek” w Wesołówce
Wesołówka 9
kod pocztowy: 21-421 Tuchowicz
tel.: 508 061 888
e-mail: [email protected] 
strona: maluszek.stanin.pl