Rozwój kompetencji cyfrowych

6 marca 2019

Chcesz wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe? Weź udział w projekcie!

Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Stanin? Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych?

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Stanin  w ramach projektu „Podniesienie  kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stanin”.

Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących modułów szkoleniowych:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Rolnik w sieci”

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji 150. uczestników (osoby w wieku 25 lat  i więcej o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminie Stanin) w zakresie kompetencji cyfrowych. Ponadto. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które zakończyły edukację szkolną, a nabyte przez nich kwalifikacje z zakresu umiejętności cyfrowych, pożądane na regionalnym i krajowym rynku pracy, wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 związanej z budową społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Poniżej regulamin naboru oraz dokumenty zgłoszeniowe.

Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń

Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 do Regulaminu Oświadczenie obowiązek informacyjny

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Plakat informacyjny