Pod Biało-czerwoną

10 listopada 2022

W centralnym punkcie miejscowości gminnej Stanin został zainstalowany maszt z flagą. Zakup i montaż masztu z flagą i pamiątkową tabliczką został zrealizowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Celami projektu są przede wszystkim:

  1. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
  2. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe. Miejsce instalacji masztu z flagą wskazuje gmina po
  3. konsultacjach z mieszkańcami, a zatwierdza organizator projektu.
  4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  5. Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.
  6. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu.
  7. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 7841, 29 zł.

Maszt z flagą oraz pamiątkową tabliczką został zainstalowany w przeddzień Święta Niepodległości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poparli inicjatywę postawienia patriotycznego masztu na terenie Gminy Stanin !!!