Informacje o Gminie

12 grudnia 2017

Położenie i powierzchnia

Gmina Stanin położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego. Od północnego wschodu graniczy z gminą Łuków, od południowego zachodu z gminą Wola Mysłowska, od północnego zachodu z gminą Stoczek Łukowski, od południowego wschodu z gminą Wojcieszków od południa z gminą Krzywda . Leży w odległości 17 km od Łukowa, 99 km od Lublina i 100 km od Warszawy. Gmina leży na szlaku łączącym Łuków z Żelechowem i Krzywdą na południu. Dlatego też na jej terenie krzyżują się drogi powiatowe i wojewódzkie biegnące w kierunkach tych miejscowości. Zajmuje powierzchnię 160 km 2.

W podziale fizyczno-geograficznym kraju, Gmina Stanin należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich oraz mniejszej jednostki w randze makroregionu – Niziny Południowopodlaskiej obejmującej: Równinę Łukowską, na której leży zdecydowanie większa część gminy oraz Wysoczyznę Żelechowską, na której leży niewielka, zachodnia część terenu gminy, tj. okolice miejscowości Wnętrzne.

Demografia

Z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności. Na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba mieszkańców wyniosła 9577 os., spośród których 50,16 % stanowią mężczyźni, zaś kobiety 49,84 %. Najwięcej  mieszkańców zamieszkuje w miejscowości Sarnów i Stanin.

W zakresie realizacji zadań administracji samorządowej Gmina podzielona jest na 29 sołectw.

 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców w 1989 roku Liczba mieszkańców w 2003 roku Liczba mieszkańców w 2012 roku
Liczba mieszkańców w 2020 roku Liczba mieszkańców w 2022 roku Liczba mieszkańców w 2023 roku
1. Aleksandrów 193 178 185 159 159 147
2. Anonin 489 488 485 471 452 452
3. Borowina 183 177 163 162 162 166
4. Celiny Szlacheckie 216 197 177 184 183 183
5. Celiny Włościanskie 411 372 340 309 309 302
6. Gózd 523 492 490 468 454 446
7. Jarczówek 328 315 288 296 293 297
8. Jeleniec 625 592 535 495 486 483
9. Jonnik 385 392 333 308 305 298
10. Józefów 393 375 366 365 366 367
11. Kierzków 283 253 249 246 248 235
12. Kij 150 140 118 122 127 134
13. Kopina 359 345 339 318 311 306
14. Kosuty 603 606 590 587 590 589
15. Lipniak 240 248 276 286 272 271
16. Niedźwiadka 236 202 176 170 161 159
17. Nowa Wróblina 158 181 170 158 153 152
18. Nowy Stanin 202 170 195 179 173 176
19. Ogniwo 215 205 206 181 186 179
20. Sarnów 754 799 791 897 900 886
21. Stanin 796 840 794 789 791 781
22. Stara Gąska 174 154 155 153 143 145
23. Stara Wróblina 244 242 220 231 228 229
24. Tuchowicz 453 465 482 486 478 474
25. Wesołówka 278 312 316 347 344 343
26. Wnętrzne 277 280 249 220 214 210
27. Wólka Zastawska 344 345 361 383 383 387
28. Zagoździe 312 275 243 211 205 204
29. Zastawie + Jedlanka Osada od 1997 r. 575 596 + 119 541 + 96 533 + 83 515 + 72 506 + 70
Ogółem 10399 10356 10067 9799 9663 9577

 

Statystyka mieszkańców gminy według wieku i płci

   Lata 1993 2003 2010 2020 2022 2023
   Ludność ogółem w tym: 10516 10356 10067 9799 9663 9577
   kobiety 5202 5154 5011 4902 4833 4773
   mężczyźni 5314 5202 5056 4897 4830 4804
   Wiek do 6 lat 1297 957 857 868 873 845
   Wiek 7 – 18 lat 2255 2160 1759 1438 1400 1382
  Wiek produkcyjny w tym: 5306 5594 5868 5862 5715 5644
   kobiety 2311 2525 2681 2655 2577 2537
  mężczyźni 2995 3069 3187 3207 3138 3107
  Wiek poprodukcyjny w tym: 1658 1645 1583 1631 1675 1706
  kobiety 1127 1096 1057 1103 1115 1123
  mężczyźni 531 549 526 528 560 583