Informacje o Gminie

12 grudnia 2017

Położenie i powierzchnia

Gmina Stanin położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego. Od północnego wschodu graniczy z gminą Łuków, od południowego zachodu z gminą Wola Mysłowska, od północnego zachodu z gminą Stoczek Łukowski, od południowego wschodu z gminą Wojcieszków od południa z gminą Krzywda . Leży w odległości 17 km od Łukowa, 99 km od Lublina i 100 km od Warszawy. Gmina leży na szlaku łączącym Łuków z Żelechowem i Krzywdą na południu. Dlatego też na jej terenie krzyżują się drogi powiatowe i wojewódzkie biegnące w kierunkach tych miejscowości. Zajmuje powierzchnię 160 km 2.

W podziale fizyczno-geograficznym kraju, Gmina Stanin należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich oraz mniejszej jednostki w randze makroregionu – Niziny Południowopodlaskiej obejmującej: Równinę Łukowską, na której leży zdecydowanie większa część gminy oraz Wysoczyznę Żelechowską, na której leży niewielka, zachodnia część terenu gminy, tj. okolice miejscowości Wnętrzne.

Demografia

Z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności. Na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba mieszkańców wyniosła 9663 os., spośród których 49,985 % stanowią mężczyźni, zaś kobiety 50,015 %. Najwięcej  mieszkańców zamieszkuje w miejscowości Sarnów i Stanin.

W zakresie realizacji zadań administracji samorządowej Gmina podzielona jest na 29 sołectw.

 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców w 1989 roku Liczba mieszkańców w 2003 roku Liczba mieszkańców w 2008 roku Liczba mieszkańców w 2012 roku Liczba mieszkańców w 2020 roku Liczba mieszkańców w 2022 roku
1. Aleksandrów 193 178 180 185 159 159
2. Anonin 489 488 447 485 471 452
3. Borowina 183 177 165 163 162 162
4. Celiny Szlacheckie 216 197 185 177 184 183
5. Celiny Włościanskie 411 372 350 340 309 309
6. Gózd 523 492 491 490 468 454
7. Jarczówek 328 315 301 288 296 293
8. Jeleniec 625 592 560 535 495 486
9. Jonnik 385 392 360 333 308 305
10. Józefów 393 375 375 366 365 366
11. Kierzków 283 253 256 249 246 248
12. Kij 150 140 128 118 122 127
13. Kopina 359 345 338 339 318 311
14. Kosuty 603 606 601 590 587 590
15. Lipniak 240 248 260 276 286 272
16. Niedźwiadka 236 202 201 176 170 161
17. Nowa Wróblina 158 181 170 170 158 153
18. Nowy Stanin 202 170 187 195 179 173
19. Ogniwo 215 205 202 206 181 186
20. Sarnów 754 799 812 791 897 900
21. Stanin 796 840 828 794 789 791
22. Stara Gąska 174 154 152 155 153 143
23. Stara Wróblina 244 242 235 220 231 228
24. Tuchowicz 453 465 482 482 486 478
25. Wesołówka 278 312 326 316 347 344
26. Wnętrzne 277 280 256 249 220 214
27. Wólka Zastawska 344 345 342 361 383 383
28. Zagoździe 312 275 251 243 211 205
29. Zastawie + Jedlanka Osada od 1997 r. 575 596 + 119 570 + 110 541 + 96 533 + 83 515 + 72
Ogółem 10399 10356 10149 10067 9799 9663

 

Statystyka mieszkańców gminy według wieku i płci

   Lata 1993 2003 2008 2010 2020 2022
   Ludność ogółem w tym: 10516 10356 10149 10067 9799 9663
   kobiety 5202 5154 5051 5011 4902 4833
   mężczyźni 5314 5202 5098 5056 4897 4830
   Wiek do 6 lat 1297 957 863 857 868 873
   Wiek 7 – 18 lat 2255 2160 1865 1759 1438 1400
  Wiek produkcyjny w tym: 5306 5594 5832 5868 5862 5715
   kobiety 2311 2525 2661 2681 2655 2577
  mężczyźni 2995 3069 3171 3187 3207 3138
  Wiek poprodukcyjny w tym: 1658 1645 1589 1583 1631 1675
  kobiety 1127 1096 1057 1057 1103 1115
  mężczyźni 531 549 532 526 528 560