Informacje o Gminie

12 grudnia 2017

Położenie i powierzchnia

Gmina Stanin położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego. Od północnego wschodu graniczy z gminą Łuków, od południowego zachodu z gminą Wola Mysłowska, od północnego zachodu z gminą Stoczek Łukowski, od południowego wschodu z gminą Wojcieszków od południa z gminą Krzywda . Leży w odległości 17 km od Łukowa, 99 km od Lublina i 100 km od Warszawy. Gmina leży na szlaku łączącym Łuków z Żelechowem i Krzywdą na południu. Dlatego też na jej terenie krzyżują się drogi powiatowe i wojewódzkie biegnące w kierunkach tych miejscowości. Zajmuje powierzchnię 160 km 2.

W podziale fizyczno-geograficznym kraju, Gmina Stanin należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich oraz mniejszej jednostki w randze makroregionu – Niziny Południowopodlaskiej obejmującej: Równinę Łukowską, na której leży zdecydowanie większa część gminy oraz Wysoczyznę Żelechowską, na której leży niewielka, zachodnia część terenu gminy, tj. okolice miejscowości Wnętrzne.

Demografia

Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba mieszkańców wynosiła 10067 osób, spośród których 50,4 % stanowią mężczyźni, zaś kobiety 49,6 %. Średnia gęstość zaludnienia waha się w granicach 60 osoby/km2 . Najgęściej zaludnione są miejscowości Sarnów i Stanin.
W zakresie realizacji zadań administracji samorządowej Gmina podzielona jest na 29 sołectw.

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców w 1989 roku Liczba mieszkańców w 2003 roku Liczba mieszkańców w 2008 roku Liczba mieszkańców w 2009 roku Liczba mieszkańców w 2010 roku Liczba mieszkańców w 2012 roku
1. Aleksandrów 193 178 180 181 182 185
2. Anonin 489 488 447 448 485 485
3. Borowina 183 177 165 171 169 163
4. Celiny Szlacheckie 216 197 185 187 185 177
5. Celiny Włościanskie 411 372 350 341 344 340
6. Gózd 523 492 491 491 493 490
7. Jarczówek 328 315 301 300 301 288
8. Jeleniec 625 592 560 547 538 535
9. Jonnik 385 392 360 355 350 333
10. Józefów 393 375 375 367 362 366
11. Kierzków 283 253 256 254 255 249
12. Kij 150 140 128 134 130 118
13. Kopina 359 345 338 350 348 339
14. Kosuty 603 606 601 600 584 590
15. Lipniak 240 248 260 264 266 276
16. Niedźwiadka 236 202 201 191 183 176
17. Nowa Wróblina 158 181 170 164 166 170
18. Nowy Stanin 202 170 187 199 198 195
19. Ogniwo 215 205 202 200 202 206
20. Sarnów 754 799 812 825 836 791
21. Stanin 796 840 828 805 805 794
22. Stara Gąska 174 154 152 157 155 155
23. Stara Wróblina 244 242 235 234 225 220
24. Tuchowicz 453 465 482 479 471 482
25. Wesołówka 278 312 326 326 324 316
26. Wnętrzne 277 280 256 261 254 249
27. Wólka Zastawska 344 345 342 349 356 361
28. Zagoździe 312 275 251 242 241 243
29. Zastawie + Jedlanka Osada od 1997 r. 575 596 + 119 570 + 110 558 + 108 555 + 104 541 + 96
Ogółem 10399 10355 10149 10117 10067 9979

 

Statystyka mieszkańców gminy według wieku i płci

Lata 1993 1998 2003 2008 2009 2010
Ludność ogółem w tym: 10516 10437 10356 10149 10117 10067
kobiety 5202 5179 5154 5051 5035 5011
mężczyźni 5314 5258 5202 5098 5082 5056
Wiek do 6 lat 1297 1119 957 863 853 857
Wiek 7 – 18 lat 2255 2283 2160 1865 1822 1759
Wiek produkcyjny w tym: 5306 5364 5594 5832 5855 5868
kobiety 2311 2385 2525 2661 2682 2681
mężczyźni 2995 2979 3069 3171 3173 3187
Wiek poprodukcyjny w tym: 1658 1671 1645 1589 1587 1583
kobiety 1127 1120 1096 1057 1053 1057
mężczyźni 531 551 549 532 534 526