Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD

6 czerwca 2023

Zadanie pn. „Przebudowa dróg w gminie popegeerowskiej w miejscowościach: Kopina, Kierzków, Jeleniec i Stara Gąska” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 1 437 419,29 zł

Dofinansowanie: 1 372 000,00 zł