Instalacje Solarne 2019

12 czerwca 2019

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych ankiet dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących ciepło oraz energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

W załączeniu przekazuję Państwu ankiety dla poszczególnych instalacji. Złożenie ankiet jest niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej i wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim. W dalszej kolejności zobowiązani będą Państwo do złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz podpisania umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Są to dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Ankiety dotyczą następujących instalacji:

  1. Instalacje solarne (kolektory słoneczne) do przygotowania CWU; ankieta – inst. solarne
  2. Instalacje fotowoltaiczne (PV) do produkcji energii elektrycznej; ankieta – inst. PV
  3. Instalacje kotłów na biomasę (pellet); ankieta – inst. kotłowa
  4. Instalacje pomp ciepła; ankieta – inst. PC cwu

Ankiety można składać w Urzędzie Gminy Stanin pokój nr 7 lub 8  do 28 czerwca 2019 roku.