Aktualności

Wydarzenia

26 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie odbył się IV Konkurs...

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje cztery konkursy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary...

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego – dzieci, młodzież i dorosłych – do...

Zespół Interdyscyplinarny w Staninie zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiegoi Akwakultury i...

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleńcu otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 7000 zł...

Drogie Panie, serdecznie dziękujemy za zainteresowanie spektaklem teatralnym w dniu 9 marca...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanin! W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi prób namawiania...

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30