Instalacje Solarne

15 marca 2018

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczamy link do platformy informacyjnej na temat projektu Eko-Energia dla Gminy Stanin,  za pomocą której będzie można się kontaktować z Urzędem oraz zgłaszać wszelkie problemy , usterki związane z instalacjami solarnymi oraz kotłami na biomasę.

http://stanin.ozeportal.eu/ 

 

Stanin, 2018-11-22

Drodzy Mieszkańcy,

zakończyliśmy proces montażu instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę, które mają Państwu służyć i poprawić komfort Waszego życia.

Każda instalacja objęta jest 5-letnią gwarancją.

Przed finalnym zakończeniem prac przez Wykonawcę oraz przed ostatecznym rozliczeniem z Wykonawcą prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszystkich występujących usterek oraz nieprawidłowości w zamontowanych instalacjach do Urzędu Gminy Stanin, pod nr telefonu 25 798 11 05.

Wójt Gminy Stanin

/-/Krzysztof Kazana

 

 

Stanin, 03.09.2018r.

Spotkanie informacyjno – promocyjne

W związku z realizacją projektu „Eko-Energia dla Gminy Stanin” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, polegającego na montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę, Wójt Gminy Stanin zaprasza mieszkańców Gminy Stanin, użytkowników instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na spotkanie informacyjne.

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z użytkowaniem kolektorów oraz kotłów CO.

Spotkanie odbędzie się w Sali Biblioteki Gminnej w Staninie  z siedzibą w Kosutach (Kosuty 4A) 

w dniu

9 września 2018 roku (niedziela), godz. 15.00

 

PRACE MONTAŻOWE INSTALACJI SOLARNYCH

Informujemy, że cały czas trwają prace montażowe instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych, związane z realizacją projektu „Eko-Energia dla Gminy Stanin”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Prace obecnie trwają w następujących miejscowościach:

 • Jeleniec – 1 ekipa montażowa;
 • Kosuty – 1 ekipa montażowa;
 • Sarnów – 1 ekipa montażowa;
 • Stanin – 3 ekipy montażowe;
 • Tuchowicz, Wesołówka – 1 ekipa montażowa;

Od 6 sierpnia (poniedziałek) montaż zostanie uruchomiony również w miejscowościach:

 • Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie – 1 ekipa montażowa;
 • Jarczówek – 1 ekipa montażowa;
 • Jonnik – 1 ekipa montażowa;
 • Kopina – 1 ekipa montażowa;
 • Wólka Zastawska, Zastawie – 1 ekipa montażowa;

Sukcesywnie prace będą realizowane w kolejnych miejscowościach.

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami przedstawiciele/ koordynatorzy ekip montażowych będą się bezpośrednio kontaktować z mieszkańcami w celu ustalenia terminu montażu.

W przypadku jakichkolwiek problemów należy kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Stanin lub bezpośrednio z przedstawicielem Wykonawcy – firmy Sanito Sp. z o.o., Panem Mariuszem Wąsem, tel. 533 334 233.

 

 

Stanin, 29.06.2018

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP PRAC

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap prac projektu „Eko-Energia dla Gminy Stanin” Na terenie gminy zamontowano 12 sztuk kotłów na biomasę.

Poniżej przestawiamy instrukcję obsługi kotła oraz instrukcję obsługi modemu HT-tronic connect.

Instrukcja Kocioł

Instrukcja Modemu

Stanin, 27.03.2018

PODPISYWANIE UMÓW

W związku z realizacją projektu pn: „Eko-Energia dla Gminy Stanin” informujemy mieszkańców,   że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Podpisywanie umów na poszczególne rodzaje instalacji odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie od dnia 04 kwietnia do dnia 13 kwietnia  w pokoju nr 7 (I piętro) Urzędu Gminy Stanin w godzinach  8.00-15.00

Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane kolektory.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej w umowie.

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Niedokonanie wpłaty przed montażem instalacji będzie równoznaczne   z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.

Zapraszamy mieszkańców do podpisania umów na montaż instalacji solarnej

Harmonogram podpisywania umów

UMOWA – WZÓR

 

2018-03-23

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentacje multimedialne dotyczące realizacji projektu Eko-Energia dla Gminy Stanin.

EKO – Energia dla Gminy Stanin

Prezentacja Eko-Energia Sanito

 

Uwaga – Spotkanie!

W związku z planowanym rozpoczęciem instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet  Wójt Gminy Stanin zaprasza mieszkańców  Gminy Stanin na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn: „Eko-Energia dla Gminy Stanin” realizowanego przy pomocy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.

Spotkania odbędą się w Sali Biblioteki Gminnej w Staninie  z siedzibą w Kosutach (Kosuty 4A)  w następujących  terminach:

 • 22 marca 2018 roku (czwartek), godz. 15.00  dla mieszkańców miejscowości:

Aleksandrów, Jarczówek, Jonnik, Kopina, Kosuty, Lipniak, Niedźwiadka, Nowy Stanin, Nowa Wróblina, Ogniwo, Stanin, Stara Wróblina, Wesołówka, Wnętrzne

 • 26 marca 2018 roku (poniedziałek), godz. 15.00 dla mieszkańców miejscowości:

Anonin, Borowina, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Gózd, Jeleniec, Józefów, Kij, Kierzków, Sarnów, Stara Gąska, Tuchowicz, Wólka Zastawska, Zagoździe, Zastawie

Na spotkaniu zostaną przekazane niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu.

 

 

Projekt kolektorów słonecznych i pieców „ruszył”!!!

Rozpoczęły się prace przy projekcie dotyczącym dostawy i montażu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę dofinansowanym ze środków europejskich.

Informujemy, że  została podpisana umowa na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz montaż pieców na biomasę  z firmą Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 47, 602-884 Warszawa.

W ramach projektu zostanie wykonanych 299 instalacji próżniowych kolektorów słonecznych oraz 12 kotłów na pellet (kotły – Heintztechnik Hit Pellet),

Wkrótce podamy informacje nt. miejsc i dat spotkań informacyjnych z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie. Najnowsze informacje będą pojawiać się na stronie internetowej gminy Stanin www.stanin.pl

 

W miesiącu grudniu 2016 r. Wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Eko-Energia dla Gminy Stanin” złożonego w ramach osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ramach konkursu nr RPLU.04.0100-06-0170/16-00

Planowana inwestycja polegać będzie na montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz wymianie  kotłów opalanych biomasą. W ramach projektu na terenie gminy Stanin zostanie wykonany montaż instalacji solarnych na 299 budynkach mieszkalnych  oraz w 12 gospodarstwach domowych zostaną wymienione kotły c.o. z węglowych na paliwo ekologiczne.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 512 938,13  zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Stanin: 2 732 675, 34 zł

Termin realizacji: lata 2017 – 2018