Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

25 stycznia 2021

 INWESTYCJE DOFINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa drogi gminnej nr 102642L Gózd – Celiny Szlacheckie dł. 1295 m

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sarnów

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 114380L w miejscowości Tuchowicz

Przebudowa drogi gminnej nr 114353L w miejscowości Jeleniec

Przebudowa drogi gminnej nr 114363L w miejscowości Stanin

Przebudowa drogi w miejscowości Kij

Przebudowa dróg gminnych nr 102639L od km 2+745,00 do km 3+250,00 i nr 114365L od km 0+000,00 do km 0+618,00
w miejscowości Kosuty

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 3/9 i  3/11
w miejscowości Ogniwo od km 0+000 do km 1+320

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagoździu

Dostawa i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych dla zadania „Budowa Gminnego Centrum Rekreacji w Wesołówce”