Gospodarka

12 grudnia 2017

Podmioty gospodarcze

Na terenie gminy Stanin funkcjonuje 480 podmiotów gospodarczych, liczba ta stale wzrasta, jest to zapewne pozytywny efekt reformy gospodarczej jak również świadczy o tym że część społeczeństwa gminy wobec braku możliwości zatrudnienia w sferze uspołecznionej zorganizowała sobie własne zakłady: produkcyjne, usługowe i handlowe.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyszczególnienie
Handel     161
Transport     71
Budownictwo     119
Usługi inne     92
stolarstwo     3
fotograficzne     1
Młynarskie     3
Elektryczne     3
Weterynaria     2
Geodezyjne     6
Mechanika pojazdowa     6
Usługi ziemne     13

Na terenie gminy możliwości zatrudnienia są bardzo niewielkie. Działające tu firmy to firmy rodzinne lub zatrudniające kilka osób. Znikome są również możliwości zatrudnienia w pobliskich miastach. Dlatego bardzo ważnym jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i inwestorów zewnętrznych.


Rynek pracy

W ostatnich latach dokuczliwym problemem mieszkanców gminy Stanin staje się bezrobocie. Wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, choć są wśród nich również osoby z wykształceniem wyższym i policealnym. Urząd Gminy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie łagodzi poziom bezrobocia poprzez organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudnianie absolwentów.
Podstawowym źródłem zatrudnienia dla mieszkańców gminy jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Najliczniejsza grupa bo aż 3604 osoby utrzymuje się wyłącznie z tego rodzaju zatrudnienia. Na terenie gminy są zarejestrowane 373 instytucje prywatne, które zapewniają pracę w swoich firmach 582 osobom. Oprócz tego w pozarolniczych działach gospodarki są zatrudnione 344 osoby z gminy Stanin. Pracują one w następujących resortach: rolnictwo, łowictwo, leśnictwo – 7 osób, przemysł i budownictwo – 20 osób, usługi rynkowe – 71 osób, usługi nierynkowe – 246 osób. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę zatrudnienia.

Struktura zatrudnienia mieszkańców gminy Stanin na dzień 31.XII.2001 r.

Charakter zatrudnienia                     Liczba osób
Indywidualne gospodarstwa rolne     3 604
Gospodarka narodowa     344
Prywatne firmy i instytucje     582