Logo Gminy Stanin

16 października 2020

Szanowni Państwo!

 

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), kluby seniora, sołectwa oraz grupy nieformalne mające siedzibę na obszarze LGD „RAZEM” do udziału w II edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, tj. infrastruktura turystyczna i rekreacyjna,

2) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:

I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (500 zł)

II miejsce  –  dyplom oraz  nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (300 zł)

III miejsce  –  dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (200 zł)

Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia

Laureaci otrzymają również grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, Przewodnik turystyczny po obszarze Działania LGD „RAZEM”

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM”, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2020 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:   >>> przejdź<<<<

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30