Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

15 października 2019

„AKTYWNA TABLICA” – informacja o przyznanej dotacji celowej
Gmina Stanin otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
Wsparcie finansowe w 2019r. zostało przyznane następującym placówkom:
Zespół Szkół w Tuchowiczu – kwota wsparcia finansowego: 14 000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie – kwota wsparcia finansowego: 14 000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu – kwota wsparcia finansowego: 14 000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grafika w Zagoździu – kwota wsparcia finansowego: 14 000,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku – kwota wsparcia finansowego: 14 000,00 zł

Warunkiem udzielenia wparcia było zapewnienie przez Gminę Stanin wkładu własnego:
1) rzeczowego
Zespół Szkół w Tuchowiczu – w kwocie: 5 900,00 zł

2) finansowego w łącznej kwocie 14 000,00 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie – w kwocie: 3 500,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu – w kwocie: 3 500,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grafika w Zagoździu – w kwocie: 3 500,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku – w kwocie: 3 500,00 zł

Łącznie do Gminnych Placówek Oświatowych zakupiony zostanie nowy sprzęt na kwotę 84 000,00 zł.
Mamy nadzieję, że zakup nowych technologii informatycznych wpłynie na szybszą i efektywniejszą naukę dzieci i młodzieży.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30