Ankieta dotycząca metod komunikacji pomiędzy Mieszkańcami a Stowarzyszeniem LGD „RAZEM”

Ankieta dotycząca metod komunikacji pomiędzy Mieszkańcami a Stowarzyszeniem LGD „RAZEM”

11 maja 2023

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankieta jest anonimowa. Otrzymane propozycje zostaną uwzględnione w przygotowywanej obecnie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

https://www.survio.com/survey/d/I0I1Y8O0V4N3E3G3V

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30