Ankieta – wsparcie w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Razem”

Ankieta – wsparcie w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Razem”

29 marca 2023

Szanowni mieszkańcy!!! Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!!!

Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM” dotyczącej wskazania jakie grupy w niekorzystnej sytuacji powinny być wg. mieszkańców w pierwszej kolejności objęte wsparciem w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM” ze środków PROW, działanie Leader, perspektywa 2023-2027.  Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby Lokalna Strategia Rozwoju w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD „RAZEM”.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link do ankiety:

https://www.survio.com/survey/d/N6N7J6D9B2W9B4J6S

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30