Budowa boiska w Tuchowiczu zakończona.

Logo Gminy Stanin

Budowa boiska w Tuchowiczu zakończona.

5 sierpnia 2020

W czerwcu dobiegła budowa boiska  w Tuchowiczu na dz. nr 295/2 zgodnie z umową nr IG.2151.15.2020r. z dnia 24.03.2020 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Stanin. Realizacja zadania przyczyni się do aktywizacji różnych środowisk obszaru LGD, w tym również NGO, szkoły, Klubu seniora, parafii.

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 01112-6935-UM0312129/19 zawarta została w dniu 27.01.2020r. w Lublinie. Obiekt został odebrany protokołem odbioru z dnia 1 czerwca 2020r.

Materiał video z prac :

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30