Budowa drogi w miejscowości Nowy Stanin

Budowa drogi w miejscowości Nowy Stanin

27 listopada 2019

Trwa inwestycja związana z przebudową drogi w miejscowości Nowy Stanin. W ramach tego zadania zostanie przebudowany odcinek o długości 750 mb.

Przebudowa obejmuje:

  1. Poszerzenie drogi obustronne po 0,85 m.  o konstrukcji: warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm oraz podbudowa betonowa z betonu C 8/10 gr. 20 cm.
  2. Skropienie istniejącej podbudowy oraz podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową i wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm i szerokości 5,1 m oraz wykonanie kolejnego międzywarstwowego skropienia emulsją asfaltową i wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego grubości 4 cm i szerokości 5,0 m.
  3. Wykonanie poboczy obustronne o szerokości. 0,75 m z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm grubości 10 cm.
  4. Wyprofilowanie skarpy rowu oraz ustawienie oznakowania pionowego.

Zadanie jest realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – koszt tego zadania to kwota 460 780,87 zł.

Inwestycja ta pozwoli mieszkańcom na wygodniejszy dojazd do pól i gospodarstw a także znacznie poprawi bezpieczeństwo kierowców.

Do końca maja 2020 roku zostaną przebudowane odcinki dróg w miejscowościach Kosuty, Nowa Wróblina, Wesołówka. Zadanie to realizowane będzie również dzięki  dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych a całkowita wartość prac to 1 874 943, 23 zł.

Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana zapowiada kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie gminy Stanin w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowościach Kierzków i Zastawie – wartość tych inwestycji to kwota 3 mln złotych.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30