Budżet na 2020 r. przyjęty!

Budżet na 2020 r. przyjęty!

21 grudnia 2019

Budżet na rok 2020 przyjęty jednogłośnie!!! Rada Gminy Stanin 20 grudnia przyjęła budżet. W planie wydatków na rok przyszły, aż 9 milionów zł ma zostać przeznaczonych na inwestycje.
A najważniejsze z nich to przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wesołówka, Jarczówek, Nowa Wróblina i Kosuty; rewitalizacja obszarów wiejskich; wymiana opraw punktów świetlnych na LED-owe oraz budowa nowych punktów oświetlenia.
Poprawi się stan kolejnych świetlic. W 2020 r planowana jest ich przebudowa w miejscowościach: Zagoździe, Jarczówek i Gózd.
Ważną inwestycją jest budowa PSZOK w gminie Stanin.
Na sesji obecni byli także przedstawiciele samorządu województwa – radny Ryszard Szczygieł oraz powiatu łukowskiego – jego sekretarz Jerzy Siwiec. Obaj zgodnie podkreślali dobre decyzje radnych i wójta. Chwalili też dobrą i owocną współpracę samorządu gminy z władzami powiatu łukowskiego i Lubelszczyzny, która skutkuje kolejnymi dofinansowaniami.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30