Ćwiczenia wojskowe 26 – 29 października 2023 r.

Ćwiczenia wojskowe 26 – 29 października 2023 r.

25 października 2023

Od 26 do 29 października na wschodzie kraju będą odbywały się ćwiczenia wojskowe o kryptonimie „Żubr 23”. W związku z tym spodziewany jest wzmożony ruch wojsk. Mogą pojawić się utrudnienia dla kierowców.

Manewry wojskowe odbędą się na terenach powiatu bialskiego, łukowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łosickiego oraz włodawskiego. Ich celem jest zacieśnienie współpracy między armią, administracją samorządową i państwową (głównie centrami zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich, starostwach i urzędach gmin), a także doskonalenie prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „PODLASIE”.

Ćwiczenia będą odbywały się poza poligonami, w terenie przygodnym, wskutek czego na drogach, terenach zurbanizowanych i terenach leśnych będzie występował wzmożony ruch żołnierzy i sprzętu wojskowego. Zaangażowani będą również leśnicy, policja i straż pożarna, zaś mieszkańcy terenów objętych ćwiczeniem mogą się spodziewać na swoich telefonach Alertów RCB.

Mając na uwadze powyższe ćwiczenia, apelujemy o zachowanie bezpiecznych odstępów od kolumn wojskowych, niezajeżdżanie drogi pojazdom, a także niefotografowanie żołnierzy i sprzętu.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30