Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne 30 września 2022 r.

Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne 30 września 2022 r.

28 września 2022

Wszystkich Mieszkańców Gminy Stanin zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 września 2022 roku (piątek) o godzinie 14.00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie.

Dofinansowanie w ramach w/w programu można uzyskać na:

– wymianę źródła ciepła,

– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

– mikroinstalację fotowoltaiczną,

– ocieplenie przegród budowlanych,

– stolarkę drzwiową i okienną,

– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego zostaną przedstawione założenia programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczenia przedsięwzięć.

Jednocześnie informujemy, że Mieszkańcy Naszej Gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

ZAPRASZAMY

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30