Deklaracja CEEB – tylko do końca czerwca!

Deklaracja CEEB – tylko do końca czerwca!

23 maja 2022

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.
.
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. W formie elektronicznej, czyli przez Internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu  jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. W celu złożenia deklaracji można wejść na poniższą stronę: zone.gunb.gov.pl
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stanin
    .

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania: kotły gazowe, węglowe czy na pellet lub ekogroszek, piecokuchnie, kominki, pompy ciepła. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. Adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

deklaracja budynki i lokale mieszkalne_pdf

deklaracja budynki i lokale niemieszkalne_pdf

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30