Dodatek osłonowy na 2024 rok

Dodatek osłonowy na 2024 rok

7 lutego 2024

Dodatek osłonowy na 2024 rok

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Staninie w pokoju 7 i 8 na parterze budynku Urzędu Gminy albo przez platformę e-PUAP w formie skanu wypełnionego wniosku (podpisany profilem zaufanym).

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2022 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, zaś wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od tego, czy urządzenie grzewcze zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi, gazem, drewnem itp.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W sytuacji gdy dochód przekracza  kryteria dochodowe, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

WAŻNE  INFORMACJE:

 • Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo  do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • Do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (prosimy o przedłożenie do wglądu PIT za 2022 rok).  W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne należy przedłożyć nakaz podatkowy za 2022 rok.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie pokój 7 i pokój 8 tel. 25 629-96-46 lub 25 629-96-47.

Link do wniosku na dodatek osłonowy 2024:

Dodatek osłonowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wzór wniosku do pobrania

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30