Dodatek osłonowy – składanie wniosków

Dodatek osłonowy – składanie wniosków

27 stycznia 2022
Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wniosek na dodatek osłonowy można złożyć w terminie do 31 października 2022 roku. .
Osoby uprawnione otrzymają taką samą wysokość jednorazowego dodatku, niezależnie od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Ponadto informujemy, że do wniosku o dodatek  należy dołączyć:

  • nakazy podatkowe za 2020 rok ,
  • do wglądu informację o rocznych przychodach PIT – 11 lub  PIT – 40 również  za 2020 rok ,

Prosimy w miarę możliwości  o wpisanie we wniosku danych wnioskodawcy  i członków jego gospodarstwa domowego.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30