Droga w Kierzkowie jest już gotowa

Logo Gminy Stanin

Droga w Kierzkowie jest już gotowa

13 listopada 2020

Przebudowany został ponad 1,5 km odcinek drogi gminnej.

Roboty rozpoczęły się od prac pomiarowych polegających na wyznaczeniu trasy drogi. Następnie została ona poszerzona o 0,7 m z obu stron. Drogowcy uzupełnili istniejącą podbudowę tłuczniową oraz wykonali ją na poszerzeniach. Nowa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Jezdnia na nowo wybudowanym odcinku drogi ma szerokość 5 metrów, pobocza liczą po 0,75 m. W ramach prac, wzdłuż drogi zainstalowane zostały nowe znaki drogowe.

Wartość robót: 685 278,07 zł

Inwestycja dofinansowana została w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30