„Eko-Energia dla Gminy Stanin”

Logo Gminy Stanin

„Eko-Energia dla Gminy Stanin”

8 marca 2018

W miesiącu grudniu 2016 r. Wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Eko-Energia dla Gminy Stanin” złożonego w ramach osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ramach konkursu nr RPLU.04.0100-06-0170/16-00

Planowana inwestycja polegać będzie na montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz wymianie kotłów opalanych biomasą. W ramach projektu na terenie Gminy Stanin zostanie wykonany montaż instalacji solarnych na 299 budynkach mieszkalnych oraz w 12 gospodarstwach domowych zostaną wymienione kotły c.o. z węglowych na paliwo ekologiczne.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 512 938,13 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Stanin: 2 732 675, 34 zł
Termin realizacji: lata 2017 – 2018

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30