EKO-ENERGIA – Etap podpisywania deklaracji udziału!

EKO-ENERGIA – Etap podpisywania deklaracji udziału!

22 kwietnia 2021

EKO-ENERGIA DLA GMINY STANIN

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanin ,

Rozpoczynamy etap podpisywania deklaracji udziału w projekcie oraz umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji solarnej, fotowoltaicznej, kotłowej i pompowej.

W celu usprawnienia naszej pracy oraz konieczności zachowania reżimu sanitarnego, bardzo proszę o pobranie dokumentów do podpisania z naszej strony internetowej oraz wypełnienie ich w domu a następnie włożenie  w zamkniętej kopercie  do skrzynki nadawczej znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy Stanin, ewentualnie przesłanie na adres urzędu.

Przypominamy dokumenty niezbędne winien podpisać właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele. Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie muszą to być upoważnienia notarialne ważne, aby były oryginalne i z treści upoważnienia wynikało prawo do zawarcia umowy i podpisania deklaracji. Natomiast, gdyby ktoś z Państwa dysponował upoważnieniem notarialnym, będzie ono również akceptowane.

Koperta złożona do urny powinna zawierać następujące dokumenty:

– umowa użyczenia nieruchomości podpisana w 2 egzemplarzach;

– podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie;

– kserokopia aktu własności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub współwłaścicieli.

Ci Mieszkańcy, którzy chcą zrezygnować z udziału w projekcie (np. z realizacji jednej instalacji) winni złożyć rezygnację z danej instalacji na udostępnionym wzorze.

Po podpisaniu umowy i deklaracji, jeden egzemplarz umowy otrzymacie Państwo, natomiast jeden zostanie w Urzędzie Gminy.

Gdy zostaną podpisane wszystkie umowy zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrany wykonawca instalacji. Następnie zostanie określona wysokość dopłaty do instalacji przez każdego Mieszkańca.

Załączniki do pobrania:

  1. Wzór umowy użyczenia nieruchomości
  2. Deklaracja udziału w projekcie
  3. Rezygnacja z udziału w projekcie

Dla  Mieszkańców, którzy nie będą mogli pobrać i wydrukować załączników, w najbliższym czasie zostanie opublikowany harmonogram podpisywania umów w  budynku CSK Stanin 105

Tel. Kontaktowy:  25 7981105

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30