„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

19 lutego 2024

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W dniu 24.02.2021 r. Gmina Stanin zawarła umowę na realizację operacji pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stanin.

W ramach zadania na terenie Gminy Stanin wybudowano sieci wodociągowe, stację podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem magazynowym wody oraz indywidualną oczyszczalnię ścieków.

Operacja mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stanin współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę jakości niezawodności dostaw wody przeznaczonej do spożycia, bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka awarii urządzeń niezbędnych do produkcji wody pitnej oraz jej przesyłu.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30