Gmina Stanin przeciw ASF

Logo Gminy Stanin

Gmina Stanin przeciw ASF

29 czerwca 2018

Rada Gminy Stanin w dniu 25 maja 2018r. podjęła stanowisko w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej w Gminie Stanin, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

W stanowisku tym wyraziła głębokie zaniepokojenie sytuacją w polskim rolnictwie. W związku z tym zwróciła się z apelem o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zwalczania choroby afrykańskiego pomoru świń. Konsekwencją pojawienia się wirusa ASF, jest pogorszenie się sytuacji wielu gospodarstw rodzinnych, które na naszym terenie utrzymują się wyłącznie z rolnictwa. Stają one przed ryzykiem bankructwa i upadłości.

Samorząd Gminy Stanin wnioskował do wszystkich osób, urzędów oraz podmiotów, które w swoich kompetencjach mają wpisaną ochronę gospodarstw rodzinnych oraz dobro polskiego rolnika, o podjęcie natychmiastowych i stanowczych działań, mających na celu rozwiązanie problemów rolników związanych z ASF, mając również na względzie niewielkie gospodarstwa rodzinne.

W szczególności wnioskowano o:

 1. Natychmiastową i całkowitą likwidację populacji dzików, które stanowią na dzień dzisiejszy największe, jak nie jedyne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Ograniczanie populacji dzików, jak na razie nie przynosi żadnych efektów.
 2. Zmianę i dostosowanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tak aby podejmowane działania uwzględniały potrzeby i możliwości zarówno dużych producentów, ale również potrzeby i możliwości małych gospodarstw rodzinnych, a ponoszone nakłady były adekwatne do możliwych do osiągnięcia celów.
 3. Natychmiastowe zapewnienie wsparcia i pomocy finansowej hodowcom w przestrzeganiu zasad bioasekuracji, polegającego na szkoleniach, prelekcjach, i spotkaniach informacyjnych, które przyczynią się do większej świadomości na temat zagrożenia wirusem ASF.
 4. Zwiększenie kontroli w obrocie zwierząt – trzody chlewnej, nie tylko ukierunkowanej na rolnika, ale również na pośredników, służby weterynaryjne i podmioty zajmujące się handlem produktami rolniczymi.
 5. Wprowadzenie systemowych działań, mających na celu wsparcie polskiej rodzinnej produkcji trzody chlewnej, a przypadku wystąpienia podobnego typu sytuacji, zapewnienia podstawowych środków do utrzymania rodziny.
 6. Przywrócenie płynności rynków zbytu trzody chlewnej.

Ponadto za nieuzasadnione oraz pozbawione podstawy prawnej uznano działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie, wydającego natychmiastowe decyzje o konieczności likwidacji stad trzody chlewnej. Co więcej decyzje te wydawane są w sytuacji, gdy w żadnym gospodarstwie na terenie gminy nie stwierdzono występowania ogniska choroby ASF. Jest to w ocenie Rady Gminy niedopuszczalne, przez takie działania rodzinne gospodarstwa rolne pozbawiane są podstawowych źródeł utrzymania, nie szanuje się ciężkiej pracy rolnika a realizuje się tylko i wyłącznie wytyczne, które w żadnej mierze nie odzwierciedlają rzeczywistości.

W opinii Rady Gminy Stanin, nie można dopuścić do zaniechania hodowli trzody chlewnej na terenie gminy, powiatu oraz całego województwa lubelskiego, natomiast wspólne, systemowe działania administracji rządowej, samorządów lokalnych i służb weterynaryjnych, powinny przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF, przy poszanowaniu potrzeb i możliwości małych gospodarstw rodzinnych.

Stanowisko zostało przesłane do następujących osób:

 1. Prezydent RP – Pan Andrzej Duda;
 2. Marszałek Sejmu RP – Pan Marek Kuchciński;
 3. Marszałek Senatu RP – Pan Stanisław Karczewski;
 4. Prezes Rady Ministrów – Pan Mateusz Morawiecki;
 5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Krzysztof Jurgiel;
 6. Minister Środowiska – Pan Henryk Kowalczyk;
 7. Poseł na Sejm RP – Pan Krzysztof Głuchowski;
 8. Senator RP – Pan Stanisław Gogacz;
 9. Wojewoda Lubelski – Pan Przemysław Czarnek;
 10. Główny Lekarz Weterynarii – Pan Paweł Niemczuk;
 11. Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – Pan Paweł Piotrowski;
 12. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie – Pan Leszek Mioduski;
 13. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej – Pan Piotr Burek;

Stanowisko Rady Gminy Stanin w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej w Gminie Stanin, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Odpowiedź na stanowisko Rady Gminy Stanin – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedź na stanowisko Rady Gminy Stanin – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Odpowiedź na stanowisko Rady Gminy Stanin – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30