Harmonogram podpisywania umów

Logo Gminy Stanin

Harmonogram podpisywania umów

27 marca 2018

W związku z realizacją projektu pn: „Eko-Energia dla Gminy Stanin” informujemy mieszkańców,   że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Podpisywanie umów na poszczególne rodzaje instalacji odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie od dnia 04 kwietnia do dnia 13 kwietnia  w pokoju nr 7 (I piętro) Urzędu Gminy Stanin w godzinach  8.00-15.00

Do podpisania umowy niezbędne będą:

  • dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane kolektory.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej w umowie.

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Niedokonanie wpłaty przed montażem instalacji będzie równoznaczne   z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.

Zapraszamy mieszkańców do podpisania umów na montaż instalacji solarnej

Harmonogram podpisywania umów 

UMOWA – WZÓR

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30