II Sesja Rady Gminy Stanin

II Sesja Rady Gminy Stanin

10 maja 2024

Zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 800 w Urzędzie Gminy Stanin odbędzie się II Sesja Rady Gminy Stanin (sesja nadzwyczajna).

  Porządek sesji:     

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Katarzyna Gryczka

 

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Stanin -pdf

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30