Informacja o wyborze partnera do projektu

Logo Gminy Stanin

Informacja o wyborze partnera do projektu

26 maja 2023

Wójt Gminy Stanin informuje, że w wyniku ogłoszenia konkursu na  partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-27, Priorytet X: Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Konkurs nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, został wybrany oferent:

FUNDACJA SYNERGIUM

Adres siedziby: ul. Ignacego Daszyńskiego 19/76, 20-250 Lublin

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30