Informacja Wójta Gminy Stanin

Logo Gminy Stanin

Informacja Wójta Gminy Stanin

10 czerwca 2019

Stanin, dnia 10 czerwca 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019 r. Zgodnie z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w okresie od 11 czerwca 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku, w Urzędzie Gminy Stanin (pokój nr 22), w godzinach 7.30 – 15.30 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu.

 

Wójt Gminy Stanin

/-/ Krzysztof Kazana

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30