IV edycja konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”.

IV edycja konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”.

4 listopada 2022

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), kluby seniora, sołectwa oraz grupy nieformalne mające siedzibę na obszarze LGD „RAZEM” do udziału już w IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”.

 

Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 02.11.2019 r. do 02.11.2022 r.

 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, tj. infrastruktura turystyczna i rekreacyjna;

2) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

 

Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:

  • I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (500 zł)

II miejsce  –  dyplom oraz  nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej  (300 zł)

III miejsce  –  dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (200 zł)

  • Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia
  • Laureaci otrzymają również przewodnik turystyczny po obszarze Działania LGD „RAZEM”, grę karcianą typu dobble oraz mapę obszaru LGD „RAZEM”.

 

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM” lub za pośrednictwem poczty do dnia 2 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się do końca grudnia 2022 r.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne w załączeniu oraz na stronie:  https://lgdrazem.pl/uwaga-iv-edycja-konkursu-na-najciekawsza-inicjatywe-ziemi-lukowskiej/

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30