Komputery dla szkół

Komputery dla szkół

24 maja 2019

Dwanaście laptopów zostało przekazanych do szkół na terenie gminy Stanin. Sprzęt pozyskaliśmy w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stanin”.
Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie wysokości 100 proc. kosztów, czyli 84 tys. zł.
Do realizacji szkoleń zostało kupionych 12 laptopów. Programem objęto 150 osób z terenu gminy Stanin. Nasi mieszkańcy uczestniczyli w szkoleniach w trzech blokach tematycznych: „Rolnik w sieci”, „Rodzic w sieci” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”.
Zgodnie z założeniami programu, po zakończeniu zajęć komputery trafiły do szkół.
Odebrali je dyrektor Zespołu Szkół w Staninie Janusz Sobiech, zastępca dyrektora Zespół Szkół w Tuchowiczu Alina Komorek i dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jonniku Halina Gajo.

Mikroprojekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stanin”, był realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30