Konkurs „Młodzież na Szlaku Ziemi Łukowskiej – test wiedzy o walorach turystycznych obszaru LGD RAZEM”!

Konkurs „Młodzież na Szlaku Ziemi Łukowskiej – test wiedzy o walorach turystycznych obszaru LGD RAZEM”!

27 marca 2024

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje nowy konkurs!

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest TYLKO DLA MŁODZIEŻY, tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru LGD „RAZEM”, tj. gmin powiatu łukowskiego: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasta Stoczek Łukowski.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy on-line dotyczącego znajomości walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 10 gmin obszaru LGD „RAZEM”, przez które przebiega wytyczony i oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej.

Co trzeba zrobić?

  • przesłać formularz rejestracyjny w terminie 25.03.2024 r. – 12.04.2024 r. (szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę od 2 do 5 osób)
  • szkoła, która chciałaby wziąć udział w konkursie, wyznacza opiekuna drużyny (np. nauczyciel, pedagog), który będzie odpowiadał m.in. za rekrutację do drużyny, przygotowanie uczniów do testu, prawidłowy przebieg testu, kontakt z Organizatorem
  • przygotować się do konkursu na podstawie przekazanych przez LGD materiałów źródłowych
  • rozwiązać test wiedzy on-line, do którego link zarejestrowane drużyny otrzymają 10 maja 2024 r.

Co można wygrać?

5 drużyn z największą liczbą punktów otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego WYJAZDU STUDYJNEGO do Rezerwatu Przyrody Jata dla max. 30-osobowej grupy (w tym opiekunowie) obejmującego:

  • zajęcia edukacyjne po ścieżce „Rezerwat Jata”,
  • ognisko wraz z poczęstunkiem przy Centrum Promocji Drewna w Nadleśnictwie Łuków,
  • transport dla całej grupy.

Wyjazdy wszystkich 5 grup odbędą się do 17 czerwca 2024 r.

Drużyny biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a każdy uczestnik konkursu gadżet promujący  Szlak Ziemi Łukowskiej, natomiast członkowie zwycięskich drużyn oraz ich opiekunowie – powerbanki o poj. 10 000 mAh.

Kiedy ogłosimy wyniki?

do 15 maja 2024 r.

Gdzie można dowiedzieć się więcej szczegółów?

  • W regulaminie konkursu opublikowanym na naszej stronie lgdrazem.pl w zakładce aktualności
  • U pracowników Biura LGD „RAZEM”, pod numerem telefonu 25 798 31 94

Regulamin_Mlodziez_na_Szlaku_Ziemi_Lukowskiej-test_wiedzy_PTtK

zal_1_formularz_rejestracyjny_mlodziez_na_SZL_test_wiedzy_PTtK

Serdecznie zapraszamy!

———–

Konkurs jest elementem projektu współpracy pt. „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK), realizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Autor projektu: Sylwia Romańska-Węzik

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30