Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

21 lutego 2022
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej i Panią Beatą Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, organizują III edycję konkursu na palmę i pisankę wielkanocną.
Konkurs jest okazją do zaprezentowania naszej regionalnej i wspaniałej tradycji oraz nagrodzenia najpiękniejszych prac.
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
–  Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ,
–  Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ,
–  Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ,
–  Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ.
Pisanki tradycyjne muszą zostać wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów.
Pisanki współczesne muszą być zbliżone wyglądem do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich czy strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna.
UWAGA!  Palmy tradycyjne, jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra.
Do konkursu zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy – dzieci i młodzież szkolną, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych, artystów, plastyków.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie do 8 marca 2022 r.
Wybrane przez Komisję Konkursową prace na III Wojewódzki Konkurs, zostaną nagrodzone upominkiem.
Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa: http://www.wok.lublin.pl/…/iii-wojewodzki-konkurs-na…
Zapytania prosimy kierować do Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie: nr tel. 25 798 11 03, e-mail: [email protected]

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30