Konkurs Plastyczny „Dbam o przyszłość z OZE”.

Konkurs Plastyczny „Dbam o przyszłość z OZE”.

15 marca 2022
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym „Dbam o przyszłość z OZE” organizowanym przez Oddział Odnawialnych Źródeł Energii, Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy-plakatu w formacie A3, w dowolnej
technice plastycznej.
Konkurs realizowany jest w 2 kategoriach wiekowych:
a) kategoria I uczniowie klas 14 szkół podstawowych

b) kategoria II uczniowie klas 58 szkół podstawowych

Tematem przewodnim Konkursu jest:
– przedstawienie korzyści płynących z zastosowania instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych
– wskazanie zagrożeń i skutków związanych ze zjawiskiem smogu
– przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii
– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako efektywne, zarządzaniem energią

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.

O wynikach Konkursu wszyscy laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do dnia 22 kwietnia 2022 roku – Światowy Dzień Ziemi.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu: https://www.lubelskie.pl/regulamin_konkursu_OZE_pdf

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30