Konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

6 lutego 2024

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

 SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców. Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę na obszarze funkcjonalnym Łukowa, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje.

W związku z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi dofinansowania projektów w okresie perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz ze zmianami klimatycznymi powinniśmy dążyć do zapewnienia usług transportowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, efektywnych kosztowo i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.   Prace nad dokumentem rozpoczęły się z końcem roku 2023 i potrwają do połowy roku 2024. Z początkiem lutego zakończyły się badania ankietowe wśród mieszkańców gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa. Dadzą one odpowiedź na pytanie o wzorce przemieszczania się, zwyczaje i potrzeby komunikacyjne mieszkańców.

Aktualnie rozpoczyna się etap konsultacji społecznych z mieszkańcami, który ma na celu zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności.

Zaplanowaliśmy spotkania dla osób, które kwestie przemieszczania uznają za ważny element swojej codzienności:

Obydwa spotkania będą miały podobny przebieg, dlatego wystarczy wybrać tylko jedno z nich, w odpowiedniej dla siebie godzinie.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30