Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030

19 marca 2024

Burmistrz Miasta Łuków działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 poz. 324 t.j.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030 (MOF Łukowa).

Strategia obejmuje: Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu aktualizacji dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu aktualizacji dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 19 marca 2024 r. do dnia 26 kwietnia 2024 r.
  2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030.
  3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta Łuków, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji, ul. Browarna 65, 21-400 Łuków, pok. nr 1.
  4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
  5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: [email protected] W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii MOF Łukowa;
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii MOF Łukowa;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji, ul. Browarna 65, 21-400 Łuków, pok. nr 1, tel. 25 798 30 05 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Łuków.
  2. Uwagi zgłoszone po dniu 26 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty :

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30