KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2024 r.

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2024 r.

28 maja 2024

 

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2024r.

Gmina Stanin w 2024 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów  w wieku 60 lat i  więcej. Bezpośrednim realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.

Program obejmuje dwa moduły:

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i  więcej. Dofinansowanie z budżetu państwa w  Module I
wynosi 27.000,00 zł.

Celem Modułu II jest wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej poprzez dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa. Dofinansowanie z budżetu państwa w Module II wynosi 17.890,00 zł.

Adresatami Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30