LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA OGŁASZA NABORY WNIOSKÓW NA 2018

Logo Gminy Stanin

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA OGŁASZA NABORY WNIOSKÓW NA 2018

26 marca 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:
1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit środków 1 304 985 złotych
2. 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego
i kulturowego – limit środków 102 000 złotych
3. 2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (granty) – limit środków 133 000 złotych
Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.
Ogłoszenie o naborze oraz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30