LXIV Sesja Rady Gminy Stanin

LXIV Sesja Rady Gminy Stanin

17 lutego 2023

Zawiadamiam, że 22 lutego 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Stanin odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Stanin.

Porządek sesji:     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Stanin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Stanin od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Borowina (0003), stanowiącej działki ewidencyjne nr 92/1 i 92/2 wraz z prawem własności zabudowy.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia  Czubek

 

Zawiadomienie- LXIV Sesja Rady Gminy Stanin – pdf

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30