Maksymalne dotacje w programie „Czyste powietrze”

Maksymalne dotacje w programie „Czyste powietrze”

27 stycznia 2022
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z załączoną tabelą przedstawiającą maksymalne kwoty dofinansowania jakie można otrzymać w danych kategoriach programu „Czyste powietrze”.
Ponadto informujemy, że do wypełnienia wniosku w programie „Czyste powietrze” wymagane są następujące dane:
  1. nr działki,
  2. numer Księgi Wieczystej nieruchomości,
  3. powierzchnia całkowita budynku,
  4. rok wydania pozwolenia na budowę,
  5. numer PESEL właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela/współmałżonka,
  6. adres e- mail,
  7. numer rachunku bankowego,
  8. formularz PIT za okres rozliczeniowy przypadający na złożony wniosek (poziom podstawowy),
  9. zaświadczenie z GOPS o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego ( poziom podwyższony).
Załącznik:

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30