Modernizujemy oświetlenie uliczne

Modernizujemy oświetlenie uliczne

20 stycznia 2021

Rozpoczęły się prace nad wymianą oświetlenia w Gminie Stanin na lampy typu LED. W miejsce rtęciowych i sodowych lamp zainstalowane zostanie innowacyjne oświetlenie skonstruowane tak, by jak najefektywniej wykorzystywać strumień światła. W całej gminie wymienionych zostanie 1101 punktów świetlnych. Prace trwają w Józefowie, Jarczówku i Nowym Staninie.

Poza tym, że stare oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne, projekt  „Modernizacja oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Stanin” zakłada budowę oświetlenia w Borowinie oraz na boiskach w Jeleńcu i Zastawiu.
Borowinie Gąseckiej zbudowana zostanie nowa oświetleniowa linia kablowa oraz oświetlenie drogowe na odcinku o długości 258 metrów. W Borowinie Sarnowskiej linia kablowa i oświetlenie będą miały długość 1 230 metrów.
Na boisku w Jeleńcu, zainstalowanych zostanie 6 nowych stalowych masztów oświetleniowych, które wyposażone będą w 48 naświetlaczy LED.
Zastawiu na terenie boiska również zainstalowanych zostanie 6 stalowych masztów oświetleniowych, na których zainstalowanych zostanie 16 szt. naświetlaczy LED.

Wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln zł.

Władze Gminy Stanin, na realizację projektu uzyskały ponad 1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Wszystko to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30