MOF Łukowa: III etap konsultacji społecznych

MOF Łukowa: III etap konsultacji społecznych

28 maja 2024

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i wyrażenia swojej opinii na temat tych dokumentów.

Zrównoważona Mobilność dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa!

Zrównoważona mobilność to zarówno dobre drogi, wygodne dla wszystkich użytkowników chodniki i ścieżki rowerowe, jak też dostępny dla jak największej liczby mieszkańców transport publiczny. Koncepcja zrównoważonej mobilności dotyczy wyborów komunikacyjnych mieszkańców. Chcemy tworzyć przyjazne przestrzenie, w których naturalnym i wygodnym wyborem będzie komunikacja publiczna, rower lub spacer. Samochód będzie używany tylko wtedy, gdy nie będziemy mieli dostępu do szybszych, tańszych i łatwiejszych sposobów przemieszczania się.

Przygotowaliśmy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. To dokument strategiczny, którego wdrożenie poprawi wydajność oraz efektywność transportu osób. Zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zawiera analizę opartą o różne uwarunkowania:  strukturę urbanistyczną (układ budynków i funkcji w mieście), obecny system transportowy (drogi, trasy rowerowe i piesze, sieć transportu zbiorowego). Jest kontynuacją i uspójnieniem wcześniej podejmowanych działań m.in. w zakresie rozwoju transportu publicznego.

Rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych (ETAP III) Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, który trwa do 18 czerwca 2024 r.

Konsultujemy GOTOWY PROJEKT PLANU.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Formularz on-line zawiera tytuły rozdziałów, pod którymi mogą Państwo składać uwagi, opinie do gotowego projektu PLANU.

  • Czekamy również na opinie przesyłane mailem do 18 czerwca na adres: [email protected].
  • Poprzez spotkanie online, mają Państwo do dyspozycji dwa spotkania:
  • środa 05.06. g. 18:00 na platformie Teams: https://tiny.pl/dfbtg
  • czwartek 06.06. g. 10:00 na platformie Teams: https://tiny.pl/dfbt4

Dokumenty: „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowai „Prognoza oddziaływania na środowisko” można znaleźć tutaj:

Prognoza oddziaływania na środowisko SUMP dla MOF Łukowa

SUMP dla MOF Łukowa

 

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30