NABÓR DO PRZEDSZKOLI i KLAS I – rok szkolny 2021/2022

NABÓR DO PRZEDSZKOLI i KLAS I – rok szkolny 2021/2022

29 stycznia 2021

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Stanin. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 roku i  będzie prowadzona elektronicznie.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2021/2022.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie (Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Stanin z dnia 28 stycznia 2021 roku):

 

Dokumenty dla osób zainteresowanych rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

Zarządzenie Wójta Nr 3.2021 – ws ustalenia harmonogramu

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2021/2022

KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI 2021/2022

 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/180/2017 Rady Gminy Stanin

Zarządzenie Wójta Nr 3.2021 – ws ustalenia harmonogramu

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I – 2021/2022

UCHWAŁA – KRYTERIA NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30